Zprávy z radnice – jednání 33. Rady města

Na 33. jednání Rady města Adamova konaném dne 21. 5. 2020 Rada města Adamova schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 5/2020, která řešila převod nevyčerpaných finančních prostředků zaměstnanců technické správy odboru SMM za období 1-4/2020 na pořízení nového skladu nářadí a komunální techniky v areálu teplovodní kotelny Nádražní.

Rada města Adamova dále schválila Nařízení města Adamova č. 2/2020, kterým se upravil provoz Základní školy a mateřské školy Adamov, p.o.

Na závěr Rada města Adamova schválila úpravu provozu jednotlivých mateřských škol v průběhu měsíce července a srpna 2020.Sdílet článek