Zprávy z radnice – jednání 34. Rady města

Na 34. jednání Rady města Adamova konaném dne 27. 5. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele veřejné zakázky s názvem „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – konektivita – třetí vyhlášení“. Následně schválila vybraného dodavatele na tuto zakázku, kterým je společnost Microshop, s.r.o., s níž bude po splnění dalších procesních a zákonných kroků uzavřena Kupní smlouva.Sdílet článek