Zprávy z radnice – jednání 4. Zastupitelstvo města Adamova

Na 4. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 27. 2. 2023 Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 1. jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 8. 2. 2023, a zápis z 2. jednání Finančního výboru, které se konalo dne 22. 2. 2023.

Následně byla schválena Kupní smlouva na díl „a“ pozemku parc. č. 458/145 mezi městem Adamov a prodávajícím, Kupní smlouva na pozemek parc. č. 252/22 mezi městem Adamov a kupujícím a Kupní smlouva na pozemek parc. č. 396/26 mezi městem Adamov a kupujícím.

Zastupitelstvo města Adamova schvaluje úpravu Tarifu IDS JMK v aktualizovaném znění s účinností od 1. 3. 2023.

Byl schválen střednědobý výhled rozpočtu města Adamova na r. 2024–2025 a schválen Rozpočet na rok 2023.

Na závěr bylo schváleno poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro přímou podporu sportu a tělovýchovy FK Adamov, z.s., Šipkovému klubu Adamov, spolku, FENYX Pétanque Adamov, z.s., Tělocvičné jednotě Sokol Adamov, Spartaku Adamov, z.s., Judo Klubu Samuraj Adamov, MSKS – kynologický klub a Ajetu Adamov, z.s.