Zprávy z radnice – jednání 5. Zastupitelstvo města Adamova

Na 5. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 26. 4. 2023 Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 3. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Adamova, které se konalo dne 24. 4. 2023.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo Spotřebitelský úvěr k dofinancování dodávky osobního vozidla pro Městskou policii Adamov dle návrhu ze dne 20. 3. 2023 od společnosti ŠkoFIN s.r.o., Pekařská 6, 155 00 Praha 5.

Bylo schváleno poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,- Kč z rozpočtu města Adamova Záchranné stanici pro československé vlčáky z.s., Masarykova 100, 667 01 Židlochovice.

Následně bylo schváleno poskytnutí příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb Městu Blansku ve výši 236.500,- Kč na rok 2023, z čehož 221.500,- Kč bude určeno na služby sociální prevence a sociálního poradenství a 15.000,- Kč na služby sociální péče ve správním obvodu ORP, uzavření smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb dle návrhu, který tvoří přílohu usnesení.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo Dodatek č. 1 k Dotačnímu programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova na údržbu veřejné zeleně, chodníků a kontejnerových stání v okolí bytových domů na pozemcích ve vlastnictví města Adamova na období 2023-2026.

Na závěr bylo revokováno usnesení č. 6 z jednání 4. Zastupitelstva města Adamova ze dne 27. 2. 2023, a schválena Kupní smlouvu na díl „a“ pozemku parc. č. 458/145 v k. ú. a obci Adamov mezi městem Adamovem jako kupujícím a novým vlastníkem pozemku jako prodávajícím.