Zprávy z radnice - jednání 63. Rady města

Na 63. schůzi Rady města Adamova konané dne 12. 7. 2017 vzala Rada města na vědomí předložené zápisy z 29. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 20. 6. 2017 a z 21. zasedání komise Projektu zdravé město Adamov a místní Agendy 21 konaného dne 19. 6. 2017.

Dále vzala Rada města Adamova na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 8/2017.Sdílet článek