Zprávy z radnice - jednání 64. Rady města

Na 64. schůzi Rady města Adamova konané dne 18. 7. 2017 byla uzavřena se společností E.ON Distribuce, a. s. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN a se společností E.ON Energie, a. s. byl uzavřen Dodatek č. 7 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny zajišťující dodávku elektřiny pro nově zrekonstruovaný areál koupaliště.Sdílet článek