Zprávy z radnice - jednání 66. Rady města

Na 66. schůzi Rady města Adamova konané dne 16. 8. 2017 byl vzat na vědomí zápis ze 14. zasedání Sportovní komise, které se konalo dne 3. 8. 2017. Rada města schválila položkové znění Rozpočtového opatření č. 3/2017 a změna rozpisu rozpočtu č. 10/2017.Sdílet článek