Zprávy z radnice - jednání 67. Rady města

Na 67. schůzi Rady města Adamova konané dne 6. 9. 2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 30. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 15. 8. 2017 a zápis z 22. zasedání komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 konaného dne 28. 8. 2017.

Byla schválena podoba fotokroniky Města Adamova za 1. pololetí roku 2017 předložená fotokronikářem, panem Lukášem Malým.

Rada města Adamova odvolala z členství v Komisi Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 její tři členy na základě jejich vlastní žádostí. Z důvodu, že město Adamov nemá k dispozici pracovníka, který by vykonával funkci koordinátora projektu Zdravé města Adamov a místní Agendy 21, kterým může být pouze zaměstnanec Města Adamov, ruší Rada města Adamova s účinností od 1. 1. 2018 jako svůj poradní a iniciativní orgán obce Komisi Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21.

Byla schválena změna rozpisu rozpočtu č. 11/2017.

Na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "HASIČSKÁ ZBROJNICE - Přístavba, St. úpravy, Adamov, Fibichova 436/45, parc. č. st. 147, 458/17" byla vybrána nejvýhodnější nabídka od „Sdružení Adamov – Hasička“, vedoucí účastník Hrušecká stavební spol. s r .o., která podala ve výběrovém řízení nejvýhodnější nabídku.

Se společností 100MEGA Distribution s. r. o. byla uzavřena Smlouva o obchodních vztazích umožňující napřímo nakupovat sortiment převážně IT od velkoobchodního dodavatele.

Rada města Adamova schválila program 20. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které se bude konat ve středu 20. září 2017 v 16.30 hodin na Městském úřadu v Adamově.

Na žádost paní ředitelky ZŠ a MŠ Adamov bylo schváleno vyhlášení ředitelského volna na den 29. 9. 2017.Sdílet článek