Zprávy z radnice - jednání 69. Rady města

Na 69. schůzi Rady města Adamova konané dne 11. 10. 2017 vzala Rada města na vědomí předložené zápisy z 31. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 19. 9. 2017, z 23. zasedání komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 konaného dne 18. 9. 2017 a ze 14. a 15. schůze likvidační komise, které se konaly ve dnech 4. 9. 2017 a 9. 10.2017.

Byl uzavřen Dodatek č. 9 Smlouvy o nájmu bytu č. 05/2008/B na užívání bytu v bytovém domě Komenského 6 v Adamově zohledňující menší výměru kuchyně po provedené stavební úpravě.

Ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „Zateplení budovy B v ulici U Kostela 1“ byl se zhotovitelem stavby uzavřen Dodatek č. 1.

S kupujícím René Sloukem byla uzavřena kupní smlouva na prodej vozidla Škoda Octavia Combi užívaného Městskou policií Adamov, jehož oprava by byla již neefektivní.

Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 13/2017 a schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 14/2017.

Se Společenstvím vlastníků Sadová 23, 25, 27 byla uzavřena veřejnoprávní smlouva na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Adamova ve výši 49.902,- Kč na projekt „Zvelebení vnitrobloku Sadová 23, 25, 27“ na pozemku parc. č. st. 690.

Na závěr byl schválen program 21. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které se bude konat v pondělí 30. října 2017 v 16:30 hod. na městském úřadu v Adamově.Sdílet článek