Zprávy z radnice – jednání 7. Zastupitelstvo města Adamova

Na 7. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 18. 9. 2023 Zastupitelstvo města Adamova bere na vědomí zápis z 5. zasedání Finančního výboru konaného dne 13. 9. 2023.

Dále Zastupitelstvo města Adamova souhlasí s předloženým návrhem změn Územního plánu Adamov, označené Ad 17, Ad 18 a Ad 20.

Byl schválen koncept Smlouvy o vkladovém účtu s obnovováním s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 45244782.

Zastupitelstvo města Adamova schvalilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 46/30 v k.ú. Adamov, částí pozemků parc. č. 46/1 a 46/30 a záměr prodeje pozemků parc. č. 289/7 a 287 v k.ú. Adamov.

Bylo schváleno zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ADAVAK, s.r.o., se sídlem Adamov, Nádražní 455, PSČ 679 04, IČO: 255 83 484, nepeněžitým vkladem o částku 4.799.000 Kč.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro poskytování dotací pro přímou podporu sportu a tělovýchovy FK Adamov, z.s., Šipkovému klubu Adamov, spolku, FENYX Pétanque Adamov, z.s., Tělocvičné jednotě Sokol Adamov, Spartaku Adamov, z.s., Judo Klubu Samuraj Adamov, Moravskoslezskému kynologickému svazu, kynologický klub Adamov, pobočný spolek a Ajetu Adamov, z.s.

Následně bylo schváleno rozpočtové opatření č. 6/2023.

Na závěr bylo schváleno použití zákona č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů pro všechny místní poplatky, které spravuje Městský úřad Adamov.