Zprávy z radnice – jednání 8. Zastupitelstva města

Na 8. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 23. 10. 2019 vzalo Zastupitelstvo města Adamova na vědomí zápis ze 7. jednání Finančního výboru konaného dne 21. 10. 2019 a zápis ze 4. jednání Kontrolního výboru konaného dne 25. 9. 2019.

Dále byly schváleny záměry prodeje části pozemků parc. č. 3/2 a 392/4 v k. ú. a obci Adamov a nebyly schváleny záměry prodeje části pozemků parc. č. 275/1 a 301/4 v k. ú. a obci Adamov.

Zastupitelstvo města Adamova uzavřelo Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 252/24.

Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 11/2019.

Na závěr Zastupitelstvo města Adamova souhlasilo s přijetím dotace ve výši 26.005.942,80 Kč na projekt „Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově“ a následně uzavřelo smlouvu o úvěru na financování tohoto projektu.Sdílet článek