Zprávy z radnice – jednání 8. Zastupitelstvo města Adamova

Na 8. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 18. 10. 2023 Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 6. zasedání Finančního výboru, které se konalo 16. 10. 2023, a zápis z jednání kontrolního výboru č. 3, které se konalo 11. 10. 2023.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo kupní smlouvy č. u 01/2023/KS a 02/2023/KS..

Byl schválen Plán financování obnovy ČOV Adamov na období 2024–2028 a Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města Adamova na období 2024–2028..

Na závěr Zastupitelstvo města Adamova uložilo starostovi předložit návrh rozpočtového provizoria na období leden–únor 2024 ke schválení Zastupitelstvu města Adamova v termínu do 31. 12. 2023 a předložit návrh rozpočtu na rok 2024 ke schválení Zastupitelstvu města Adamova v termínu do 29. 2. 2024.