Zřízení městského kamerového dohlížecího systému

Dalším z úkolů, který vzešel z loňského Fóra Zdravého města Adamov bylo zvýšení bezpečnosti ve městě pomoci kamerového systému.

Městská policie Adamov tedy tímto oznamuje občanům, že došlo ke zřízení nového městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), který bude využíván strážníky MP Adamov jako technická podpora k plnění jejich úkolů. Účelem zřízení tohoto MKDS je zejména zvýšení bezpečnosti občanů a ochrana majetku. MKDS využívá několik kamer, které jsou umístěny na vytipovaných místech ve městě. Kamery pořizují nepřetržitý záznam a tento je dále využíván strážníky MP Adamov v případech, kdy je to nutné k projednání podezření ze spáchání přestupu apod. Jednotlivé kamerové body jsou viditelně označeny tabulkou s piktogramem kamery.

Jedná se o tyto kamerové body:

 • Kamerový bod č. 1 - prostor přízemí objektu tzv. lávky vedoucí z ul. Komenského na ul. Sadová. Směrovaný do prostoru vstupu.
 • Kamerový bod č. 2 – prostor přízemí objektu tzv. lávky vedoucí z ul. Komenského na ul. Sadová. Směrovaný k výtahovým dveřím a schodišti.
 • Kamerový bod č. 3 – prostor prvního patra objektu tzv. lávky vedoucí z ul. Komenského na ul. Sadová. Směrovaný do prostoru výtahových dveří.
 • Kamerový bod č. 4 – prostor druhého patra objektu tzv. lávky vedoucí z ul. Komenského na ul. Sadová. Směrovaný do prostoru výtahových dveří.
 • Kamerový bod č. 5 – prostor výtahu v objektu tzv. lávky vedoucí z ul. Komenského na ul. Sadová.
 • Kamerový bod č. 6 – prostor ochozu na Alexandrově rozhledně
 • Kamerový bod č. 7 – prostor technické místnosti na Alexandrově rozhledně
 • Kamerový bod č. 8 – prostor výtahu v bytovém domě tzv. internátu na ul. Komenského 6.
 • Kamerový bod č. 9 – prostor před vstupem do domu tzv. internátu na ul. Komenského 6.
 • Kamerový bod č. 10 – prostor za vstupem do domu tzv. internátu na ul. Komenského 6. Směrovaný k vchodovým dveřím.
 • Kamerový bod č. 11 – prostor přízemí domu tzv. internátu na ul. Komenského 6. Směrovaný k výtahovým dveřím.
 • Kamerový bod č. 12 – prostor pravého schodiště v přízemí domu tzv. internátu na ul. Komenského 6.
 • Kamerový bod č. 13 – prostor vstupu do sklepů domu tzv. internátu na ul. Komenského 6. Směrovaný k výtahovým dveřím.
 • Kamerový bod č. 14 – prostor pravého schodiště v nejvyšší části domu tzv. internátu na ul. Komenského 6.

Strážníci se záznamy z kamerových bodů zacházejí jako s osobními údaji a jsou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci nebo jejich zneužití. Doufáme, že zřízení MKDS povede k větší bezpečnosti občanů města Adamova.

za MP Adamov Mgr. Vítězslav Červený

za Komisi PZMA a MA21 Jiří Němec

 • Zřízení městského kamerového dohlížecího systému